ร่วมความยินดีกับ โมด โซลูชั่น ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC29110: 2018

ร่วมความยินดีกับ โมด โซลูชั่น ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC29110: 2018

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ดร. ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอเซ็ม จำกัด พร้อมกับคุณรวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมิน...
เชิญชวนผู้ประกอบการ รับฟัง CEO TALK เกี่ยวกับขั้นตอน และกระบวนการดำเนินงานโครงการ

เชิญชวนผู้ประกอบการ รับฟัง CEO TALK เกี่ยวกับขั้นตอน และกระบวนการดำเนินงานโครงการ

เชิญชวนผู้ประกอบการ📢 รับฟัง CEO TALK เกี่ยวกับขั้นตอน และกระบวนการดำเนินงานโครงการ พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย พบกันผ่าน Zoom Meet ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 09.00 – 12.00 น. พบกับ ดร. ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล (CEO ไอเซ็ม) ที่จะมาตอบทุกข้อสงสัย อาทิ ขั้นตอนการเตรียมตัว...