ประกาศประชาสัมพันธ์หลักสูตร “Mini MBA in AI for Business Leaders” รุ่น 1

ประกาศประชาสัมพันธ์หลักสูตร “Mini MBA in AI for Business Leaders” รุ่น 1

ประกาศประชาสัมพันธ์หลักสูตร “Mini MBA in AI for Business Leaders” รุ่น 1 ดร.ทัชนันท์ กังวานตระกูล ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM)และอุปนายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) ด้านมาตรฐาน ได้รับเชิญเป็น “วิทยากร”...