ประกาศประชาสัมพันธ์หลักสูตร “Mini MBA in AI for Business Leaders” รุ่น 1

ประกาศประชาสัมพันธ์หลักสูตร “Mini MBA in AI for Business Leaders” รุ่น 1

ประกาศประชาสัมพันธ์หลักสูตร “Mini MBA in AI for Business Leaders” รุ่น 1 ดร.ทัชนันท์ กังวานตระกูล ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM)และอุปนายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) ด้านมาตรฐาน ได้รับเชิญเป็น “วิทยากร”...
งาน “DU FORUM เปิดนิเวศมหาวิทยาลัยดิจิทัล” งานเชื่อมเครือข่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัลของไทยครั้งสำคัญ

งาน “DU FORUM เปิดนิเวศมหาวิทยาลัยดิจิทัล” งานเชื่อมเครือข่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัลของไทยครั้งสำคัญ

ประกาศประชาสัมพันธ์งาน “DU FORUM เปิดนิเวศมหาวิทยาลัยดิจิทัล” งานเชื่อมเครือข่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัลของไทยครั้งสำคัญ ดร.ทัชนันท์ กังวานตระกูล ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM) และอุปนายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) ได้รับเชิญเป็น...
การประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-ICT “The 3rd Workshop on Quality Standardization of ICT System and Management”

การประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-ICT “The 3rd Workshop on Quality Standardization of ICT System and Management”

บริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM) เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-ICT “The 3rd Workshop on Quality Standardization of ICT System and Management” ดร.ทัชนันท์ กังวานตระกูล ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM) ดร.ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล...
ไอเซ็ม จำกัด (ISEM) ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนและมหาลัยนวมินทราธิราช ราชอาณาจักรไทย

ไอเซ็ม จำกัด (ISEM) ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนและมหาลัยนวมินทราธิราช ราชอาณาจักรไทย

  อัพเดทกิจกรรมบริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM) ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนและมหาลัยนวมินทราธิราช ราชอาณาจักรไทย ดร.ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM)...
ขอเชิญผู้สนใจอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่นบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

ขอเชิญผู้สนใจอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่นบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

บริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM) ขอเชิญผู้สนใจอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่นบุคคล (Data Protection Officer: DPO) นอกจากนี้ไอเซ็ม (ISEM)...
หลักสูตรอบรมแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านซอฟต์แวร์ (CMMI V3.0)

หลักสูตรอบรมแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านซอฟต์แวร์ (CMMI V3.0)

ประกาศประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านซอฟต์แวร์ (CMMI V3.0) ดร.ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ไอเซ็ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินมาตรฐาน CMMI®(Certified SCAMPI Lead Appraiser) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร...