บริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM) เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-ICT “The 3rd Workshop on Quality Standardization of ICT System and Management”
📍ดร.ทัชนันท์ กังวานตระกูล ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM)
📍ดร.ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM)
เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-ICT “The 3rd Workshop on Quality Standardization of ICT System and Management” ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่