📍ดร.ทัชนันท์ กังวานตระกูล ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท ไอเซ็ม จำกัด เข้าร่วมการประชุมและ
Training ISO/IEC JCT1 SC42 “Artificial Intelligence” ในวันที่ 22 เมษายน 2567 หัวข้อกิจกรรม “International Standards Integration for Critical and Emerging Technology in Southeast Asia” กิจกรรมสันทนาแบ่งกลุ่ม ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความรู้กับตัวแทนประเทศต่างๆ และได้เรียนรู้จากผู้สร้างมาตรฐาน ISO โดยตรงอีกด้วย🎊