📣 บริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM) ขอเชิญผู้สนใจอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่นบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
นอกจากนี้ไอเซ็ม (ISEM) ยังมีบริการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer:DPO ได้แก่
📚Training เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
📚ประเมินองค์กร เพื่อรับรองมาตรฐานที่สอดคล้องตาม พรบ.
❤️ผู้ผ่านการอบรมจะได้ขึ้นทะเบียนในระบบของ ISEM-certified Practitioner/DPO และสามารถส่งชื่อไปยัง สคส. ซึ่งรับรองหลักสูตรนี้ตามประกาศ
📝สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่
Tel. 08-0389-8975
Line ID : isem.cb