📣📣ประกาศกิจกรรมการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิตัล สำหรับผู้ที่สนใจขอรับทุนมาตรฐาน ISO/IEC29110 จากทาง DEPA
📍โดยโครงการ DEPA จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนรายชื่อ โดยติดต่อ ดร. ทัชนันท์ กังวานตระกูล (AIEAT) ทาง Email: tachanun990@gmail.com หรือโทร 08-0389-8975
เพื่อรับคำแนะนำและการเตรียมตัวเบื้องต้นสำหรับการเข้าโครงการ DEPA
🎧 ท่านสามารถรับชมและฟังย้อนหลังได้ที่ เพจ Facebook: สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย https://fb.watch/qPI9iYiEuR/