สุ่มแจกรางวัลจากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 31 บริษัท จากกิจกรรม CEO Talk

รางวัลที่1
บริษัท สุวรรณวันดี จำกัด
คูปองส่วนลดการประเมินมาตรฐาน มูลค่า 30,000 บาท

รางวัลที่ 2
บริษัท เอวิลอน โรโบทิคส์ จำกัด
คูปองส่วนลดการประเมินมาตรฐาน มูลค่า 10,000 บาท

รางวัลที่ 2
บริษัท เอ็กซ์เวนชั่น จำกัด
คูปองส่วนลดการประเมินมาตรฐาน มูลค่า 10,000 บาท