ประชาสัมพันธ์ 📢 : เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE
Digital University: enabling the smart society
ประเด็น “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตอน soft power ยกกำลังสอง”
.
Keynote Speakers
🎤 คุณทศพล สิทธิวัจน์ (Master Toddy) ผู้บริหารมวยไทย (ผลิตครูมวยไทยไปต่างแดน)
🎤 ดร.ทัชนันท์ กังวานตระกูล ประธานบริษัทไอเซ็ม จำกัด
🎤 ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ และประธานที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
🎤 อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี โครงการการสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
.
.
เสวนาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
ทางเฟสบุคเพจ มหาวิทยาลัยดิจิทัล และ สถาบันคลังสมองของชาติ