เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ดร. ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอเซ็ม จำกัด พร้อมกับคุณรวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมิน ได้ไปร่วมความยินดีกับโมด โซลูชั่น ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC29110: 2018 โดยได้มอบใบรับรอง และโล่ห์เกียรติยศให้กับคุณธัญภรณ์ หอมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมด โซลูชั่น จำกัด คุณธีรพงศ์ รุ่งรวยทรัพย์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โมด โซลูชั่น จำกัด 🎉
ดร.อิทธิพัทธ์ หอมสุวรรณ เป็นผู้ก่อตั้ง และที่ปรึกษาอาวุโส ทำให้โมด โซลูชั่นได้เป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา ด้วยซอฟต์แวร์ระบบการบริหารงานสำหรับสถานศึกษา ครอบคลุมตามโครงสร้างทั้ง 4 ฝ่าย และยังตอบสนองการใช้งาน การรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สำหรับ ผู้บริหาร ครู – บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองอีกด้วย ✨
ไอเซ็มขอชื่นชมในความมุ่งมั่นพยายามที่จะเสริมศักยภาพของทีมโมด โซลูชั่น ด้วยมาตฐาน ISO/IEC29110: 2018 มาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ 🎊🎉🙏