📣ประกาศประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านซอฟต์แวร์ (CMMI V3.0)📣
📍ดร.ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ไอเซ็ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินมาตรฐาน CMMI®(Certified SCAMPI Lead Appraiser) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร “หลักสูตรอบรมแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านซอฟต์แวร์ (CMMI V3.0)” จัดอบรมวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00-16:00 น. ณ ห้องอบรม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
📚สิ่งที่ท่านจะได้ : ท่านจะได้อัพเดทความรู้การพัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านซอฟต์แวร์ เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดและเหมาะสมกับองค์กรที่ต้องผ่านการประเมิน CMMI
📝สำหรับท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านลิ้งค์ https://www.swpark.or.th/course-detail?cid=530 โดยมีค่าใช้จ่าย 10,000 บาท/ท่าน