📣📣 อบรมเชิงปฏิบัติการ “พระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล PDPA”
📍ดร.ทัชนันท์ กังวานตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ไอเซ็ม จำกัด เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ “พระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล PDPA” ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ในวันที่ 6-8 เมษายน พ.ศ.2567