ประกาศกิจกรรมการจัดสัมนาออนไลน์ เรียนเชิญผู้ที่สนใจสิทธิประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล ห้ามพลาด‼️
📍ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 18:00 น.📍
สมาคมผู้ประกอบปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) ได้จัดสัมนาออนไลน์ Highlight ผลประโยชน์ของการขึ้นทะเบียน Digital Services Provider
เรื่อง “แนวทางการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล” ซึ่งทางผู้บริหารระดับสูงจาก DEPA ได้เชิญ
ดร.ทัชนันท์ กังวานตระกูล ผู้บริหารบริษัท ไอเซ็ม จำกัด เป็นผู้บรรยายร่วมการสัมนาออนไลน์ในครั้งนี้
🎧 ช่องทางการรับฟังสัมนาออนไลน์ เพจ Facebook: สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย