📣 ประกาศข่าวดีรับปีใหม่ไทย ไอเซ็มได้เป็นตัวแทนปรเะเทศไทยเข้าร่วมประชุมและ Training ISO/IEC JCT1 SC42 “Artificial Intelligence”📣
📍ดร.ทัชนันท์ กังวานตระกูล ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท ไอเซ็ม จำกัด ได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เดินทางเข้าร่วมประชุมและ Training ISO/IEC JCT1 SC42 “Artificial Intelligence” ในระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน พ.ศ.2567 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้
📍มารอติดตามการอัพเดทเทรนด์ระดับโลกเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO ด้าน Artificial Intelligence: AI ด้วยกันเร็วๆ นี้นะคะ