📣 ใครกำลังติดตาม Cybersecurity อยู่มาทางนี้เลยค่ะ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้ประกาศ พรบ. ใหม่ 3 เรื่อง ได้แก่
พรบ. มาตรฐานการกำหนดคุณลักษณะความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่ข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2566 📣
พรบ. มาตรฐานขั้นต่ำของข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2566 📣
พรบ. มาตรฐานและแนวทางส่งเสริมพัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2566 📣
> สามารถสแกน QR Code เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยย
May be an image of video games and text