การประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-ICT “The 3rd Workshop on Quality Standardization of ICT System and Management”

การประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-ICT “The 3rd Workshop on Quality Standardization of ICT System and Management”

บริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM) เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-ICT “The 3rd Workshop on Quality Standardization of ICT System and Management” ดร.ทัชนันท์ กังวานตระกูล ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM) ดร.ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล...
ไอเซ็ม จำกัด (ISEM) ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนและมหาลัยนวมินทราธิราช ราชอาณาจักรไทย

ไอเซ็ม จำกัด (ISEM) ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนและมหาลัยนวมินทราธิราช ราชอาณาจักรไทย

  อัพเดทกิจกรรมบริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM) ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนและมหาลัยนวมินทราธิราช ราชอาณาจักรไทย ดร.ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM)...
ขอเชิญผู้สนใจอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่นบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

ขอเชิญผู้สนใจอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่นบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

บริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM) ขอเชิญผู้สนใจอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่นบุคคล (Data Protection Officer: DPO) นอกจากนี้ไอเซ็ม (ISEM)...