ประกาศประชาสัมพันธ์กิจกรรมมาตรฐาน AUN-ICT

ประกาศประชาสัมพันธ์กิจกรรมมาตรฐาน AUN-ICT

ประกาศประชาสัมพันธ์กิจกรรมมาตรฐาน AUN-ICT ทางบริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM Haus) ได้ร่วมสร้าง “มาตรฐาน AUN-ICT” กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) ซึ่งมาตรฐาน AUN-ICT พร้อมใช้แล้วกับศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยในเอเชีย (Asian Universities Network)...