ประชาสัมพันธ์ 📢 : เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University: enabling the smart society ประเด็น “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตอน soft power ยกกำลังสอง”

ประชาสัมพันธ์ : เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University: enabling the smart society ประเด็น “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตอน soft power ยกกำลังสอง” . Keynote Speakers คุณทศพล สิทธิวัจน์ (Master Toddy) ผู้บริหารมวยไทย...