กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมและ Training ISO/IEC JCT1 SC42 “Artificial Intelligence”

กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมและ Training ISO/IEC JCT1 SC42 “Artificial Intelligence”

ดร.ทัชนันท์ กังวานตระกูล ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท ไอเซ็ม จำกัด เข้าร่วมการประชุมและ Training ISO/IEC JCT1 SC42 “Artificial Intelligence” ในวันที่ 22 เมษายน 2567 หัวข้อกิจกรรม “International Standards Integration for Critical and Emerging...