การประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-ICT “The 3rd Workshop on Quality Standardization of ICT System and Management”

การประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-ICT “The 3rd Workshop on Quality Standardization of ICT System and Management”

บริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM) เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-ICT “The 3rd Workshop on Quality Standardization of ICT System and Management” ดร.ทัชนันท์ กังวานตระกูล ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM) ดร.ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล...