หลักสูตรอบรมแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านซอฟต์แวร์ (CMMI V3.0)

หลักสูตรอบรมแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านซอฟต์แวร์ (CMMI V3.0)

ประกาศประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านซอฟต์แวร์ (CMMI V3.0) ดร.ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ไอเซ็ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินมาตรฐาน CMMI®(Certified SCAMPI Lead Appraiser) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร...