หลักสูตรอบรมแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านซอฟต์แวร์ (CMMI V3.0)

หลักสูตรอบรมแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านซอฟต์แวร์ (CMMI V3.0)

ประกาศประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านซอฟต์แวร์ (CMMI V3.0) ดร.ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ไอเซ็ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินมาตรฐาน CMMI®(Certified SCAMPI Lead Appraiser) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร...
กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมและ Training ISO/IEC JCT1 SC42 “Artificial Intelligence”

กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมและ Training ISO/IEC JCT1 SC42 “Artificial Intelligence”

ดร.ทัชนันท์ กังวานตระกูล ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท ไอเซ็ม จำกัด เข้าร่วมการประชุมและ Training ISO/IEC JCT1 SC42 “Artificial Intelligence” ในวันที่ 22 เมษายน 2567 หัวข้อกิจกรรม “International Standards Integration for Critical and Emerging...
ประกาศประชาสัมพันธ์กิจกรรมมาตรฐาน AUN-ICT

ประกาศประชาสัมพันธ์กิจกรรมมาตรฐาน AUN-ICT

ประกาศประชาสัมพันธ์กิจกรรมมาตรฐาน AUN-ICT ทางบริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM Haus) ได้ร่วมสร้าง “มาตรฐาน AUN-ICT” กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) ซึ่งมาตรฐาน AUN-ICT พร้อมใช้แล้วกับศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยในเอเชีย (Asian Universities Network)...
ประกาศกิจกรรมการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิตัล สำหรับผู้ที่สนใจขอรับทุนมาตรฐาน ISO/IEC29110 จากทาง DEPA

ประกาศกิจกรรมการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิตัล สำหรับผู้ที่สนใจขอรับทุนมาตรฐาน ISO/IEC29110 จากทาง DEPA

ประกาศกิจกรรมการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิตัล สำหรับผู้ที่สนใจขอรับทุนมาตรฐาน ISO/IEC29110 จากทาง DEPA โดยโครงการ DEPA จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนรายชื่อ โดยติดต่อ ดร. ทัชนันท์ กังวานตระกูล (AIEAT) ทาง Email: tachanun990@gmail.com...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DIIS) และบริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM) ประชุมความร่วมมือระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2567 ณ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (DIIS) เพื่อร่วมสร้าง “โมเดลการตรวจประเมิน ASEAN University Network for AUN-ICT”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DIIS) และบริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM) ประชุมความร่วมมือระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2567 ณ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (DIIS) เพื่อร่วมสร้าง “โมเดลการตรวจประเมิน ASEAN University Network for AUN-ICT”

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ISEM Haus มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DIIS) และบริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM) ประชุมความร่วมมือระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2567 ณ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (DIIS) เพื่อร่วมสร้าง “โมเดลการตรวจประเมิน ASEAN University Network for...