ขอเชิญผู้สนใจอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่นบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

ขอเชิญผู้สนใจอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่นบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

บริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM) ขอเชิญผู้สนใจอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่นบุคคล (Data Protection Officer: DPO) นอกจากนี้ไอเซ็ม (ISEM)...
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเรื่อง “PDPA มาตราฐานที่นักกฎหมายต้องร่วมด้วยช่วยกัน”

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเรื่อง “PDPA มาตราฐานที่นักกฎหมายต้องร่วมด้วยช่วยกัน”

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเรื่อง “PDPA มาตราฐานที่นักกฎหมายต้องร่วมด้วยช่วยกัน”  ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 19:00 น. (ทุ่มตรง) ไลฟ์สดผ่านเพจFacebook ศุกร์สนทนา EP.126 การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษ “ ดร. ชยากร...
โครงการอบรมพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์

โครงการอบรมพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์

📆 วันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ. 2566 📍 โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค, อำเภอเมือง, จังหวัดนครสวรรค์ 🎓 หลักสูตร “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์” รุ่นที่ 1 🎙 วิทยากรประกอบด้วย: ดร. ทัชนันท์ กังวานตระกูล,...