ร่วมความยินดีกับ โมด โซลูชั่น ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC29110: 2018

ร่วมความยินดีกับ โมด โซลูชั่น ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC29110: 2018

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ดร. ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอเซ็ม จำกัด พร้อมกับคุณรวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมิน...
โครงการอบรมพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์

โครงการอบรมพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์

📆 วันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ. 2566 📍 โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค, อำเภอเมือง, จังหวัดนครสวรรค์ 🎓 หลักสูตร “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์” รุ่นที่ 1 🎙 วิทยากรประกอบด้วย: ดร. ทัชนันท์ กังวานตระกูล,...
เชิญชวนผู้ประกอบการ รับฟัง CEO TALK เกี่ยวกับขั้นตอน และกระบวนการดำเนินงานโครงการ

เชิญชวนผู้ประกอบการ รับฟัง CEO TALK เกี่ยวกับขั้นตอน และกระบวนการดำเนินงานโครงการ

เชิญชวนผู้ประกอบการ📢 รับฟัง CEO TALK เกี่ยวกับขั้นตอน และกระบวนการดำเนินงานโครงการ พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย พบกันผ่าน Zoom Meet ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 09.00 – 12.00 น. พบกับ ดร. ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล (CEO ไอเซ็ม) ที่จะมาตอบทุกข้อสงสัย อาทิ ขั้นตอนการเตรียมตัว...