ประกาศกิจกรรมการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิตัล สำหรับผู้ที่สนใจขอรับทุนมาตรฐาน ISO/IEC29110 จากทาง DEPA

ประกาศกิจกรรมการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิตัล สำหรับผู้ที่สนใจขอรับทุนมาตรฐาน ISO/IEC29110 จากทาง DEPA

ประกาศกิจกรรมการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิตัล สำหรับผู้ที่สนใจขอรับทุนมาตรฐาน ISO/IEC29110 จากทาง DEPA โดยโครงการ DEPA จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนรายชื่อ โดยติดต่อ ดร. ทัชนันท์ กังวานตระกูล (AIEAT) ทาง Email: tachanun990@gmail.com...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DIIS) และบริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM) ประชุมความร่วมมือระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2567 ณ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (DIIS) เพื่อร่วมสร้าง “โมเดลการตรวจประเมิน ASEAN University Network for AUN-ICT”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DIIS) และบริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM) ประชุมความร่วมมือระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2567 ณ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (DIIS) เพื่อร่วมสร้าง “โมเดลการตรวจประเมิน ASEAN University Network for AUN-ICT”

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ISEM Haus มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DIIS) และบริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM) ประชุมความร่วมมือระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2567 ณ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (DIIS) เพื่อร่วมสร้าง “โมเดลการตรวจประเมิน ASEAN University Network for...
เรียนเชิญผู้ที่สนใจสิทธิประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล

เรียนเชิญผู้ที่สนใจสิทธิประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล

ประกาศกิจกรรมการจัดสัมนาออนไลน์ เรียนเชิญผู้ที่สนใจสิทธิประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล ห้ามพลาด ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 18:00 น. สมาคมผู้ประกอบปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) ได้จัดสัมนาออนไลน์ Highlight ผลประโยชน์ของการขึ้นทะเบียน Digital...
Cyber Hygiene

Cyber Hygiene

ใครกำลังติดตาม Cybersecurity อยู่มาทางนี้เลยค่ะ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้ประกาศ พรบ. ใหม่ 3 เรื่อง ได้แก่ พรบ. มาตรฐานการกำหนดคุณลักษณะความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่ข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2566 พรบ....
ร่วมความยินดีกับ โมด โซลูชั่น ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC29110: 2018

ร่วมความยินดีกับ โมด โซลูชั่น ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC29110: 2018

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ดร. ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอเซ็ม จำกัด พร้อมกับคุณรวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมิน...